Naar aanleiding van een inschrijving of aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats. Eén van onze pedagogisch medewerker ontvangt u om een rondleiding te geven en om de leidsters aan u voor te stellen. Daarnaast wordt met u gesproken over wensen voor opvang en opvangdagen. Ook de tarieven en het algemene beleid wordt u verteld. Natuurlijk kunt u al uw vragen omtrent de opvang stellen. We vinden het belangrijk dat het eerste gevoel goed en vertrouwd is.

Indien u na deze kennismaking besluit voor de opvang bij De verborgen Schat, volgt een tweede gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de zogeheten “kindkaart” doorgenomen waarop de o.a. allergieën, wijze van troost, voeding, slaapwijze e.d. van uw kind worden opgeschreven. Deze kindkaart blijft op de groep van uw kind zodat alle leidsters op de hoogte zijn. Ook zullen de wendagen met u worden afgesproken.

De inschrijving is gratis en geheel vrijblijvend.