KWALITEIT

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Kwaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel bij Kindercentrum De verborgen Schat. We doen er alles aan om deze aspecten van het kindercentrum te waarborgen. We hebben hiervoor meerdere zaken voor in werking gesteld.

INSPECTIERAPPORTEN

De GGD ziet toe op de kwaliteit van kinderopvangorganisaties. Via de link hieronder kun je via het landelijk register kinderopvang en speelzalen van de Rijksoverheid de GGD inspectierapporten inzien.
Inspectierapporten Trasmolenlaan

Inspectierapporten Polanerbaan

Inspectierapporten Haardstee

OUDERCOMMISSIE

Als kindercentrum vinden wij het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen m.b.t. de opvang van de kinderen.
De oudercommissie kan ook ongevraagd advies geven.
De oudercommissie Woerden is te bereiken via oc@kcdeverborgenschat.nl.
De oudercommissie Amsterdam is te bereiken via oca@kcdeverborgenschat.nl.

KLACHTENREGLEMENT

Kindercentrum De verborgen Schat heeft een intern- en extern klachtenreglement. Wanneer je een klacht hebt, kun je dit bespreekbaar maken met een pedagogisch medewerker of met de (assistent)leidinggevende. Samen kunnen wij dan dit formulier invullen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om direct gebruik te maken van de externe klachtenprocedure. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Download de klachtenregelement voor ouders. Informatie kun je vinden op www.degeschillencommissie.nl.

PEDAGOGISCHE COACH/ AANDACHTSFUNTIONARIS

De Pedagogische coach houdt zich bezig met kwaliteit-, zorg- en het veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De Aandachtsfunctionaris heeft een adviserende en coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode, of indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.

INTERNE CONTROLE & FORMULIEREN

Kindercentrum De verborgen Schat maakt gebruik van Risico monitor om de pedagogische kwaliteit te bewaken.

Formulier medicijn gebruik

 

 

 

OUDERCOMMISSIE

Inspraak

De Wet kinderopvang (Wk) stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie een adviesrecht op diverse punten, waaronder: prijswijzigingen, openingstijden, het aantal kinderen per leidster, de klachtenregeling, pedagogisch beleid, voedingsaangelegen­heden, veiligheid en gezondheid, alsmede het beleid met betrekking tot opvoeding.

Vrijwillig

De oudercommissie is een commissie die bestaat uit vrijwilligers. We komen 2 keer per jaar samen en vergaderen dan ongeveer twee uren. 

Tijdens vergaderingen worden er zaken over het beleid van de kinderopvang besproken en besloten.

NEEM EEN KIJKJE

“VRAGEN? NEEM
CONTACT OP!”

Contactformulier