Heeft u vragen?

Bel ons op 020-7747391
Of stuur een bericht via het onderstaande formulier.

Beleid

Ieder kind is van nature leergierig en nieuwsgierig. Onze medewerkers leren de kinderen kennen door goed naar ze te luisteren en te kijken. We meten het welbevinden van de kinderen middels een observatiesysteem. In ons werk met de kinderen staan een aantal uitgangspunten voorop:

-wij zorgen er voor dat kinderen zich veilig en geborgen voelen
-wij respecteren de eigenheid van ieder kind
-wij geven kinderen de ruimte om de wereld te verkennen, dingen uit te proberen en nieuwe ervaringen op te doen.

Door het samenzijn in verticale groepjes leren de kinderen van elkaar. Ze leren onder meer: ruzietjes maken en bijleggen, vrienden maken, samen (buiten) lol maken, op elkaar wachten, omgaan met kleine ongelukjes, samen eten, op avontuur gaan en ze leren ook van elkaars fantasiespel. De kinderen worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen – dit komt mede tot uiting in de activiteitenbegeleiding – en om de wereld om zich heen te ontdekken op een manier die voor ieder kind anders is.

Vier ogen beleid
Wij werken volgens het 4-ogen principe. Dit beleid is gemaakt om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk. Voor meer informatie kunt u de (assistent)leidinggevende vragen om het vier ogen beleid.

Pedagogisch beleid
Al deze ervaringen worden uitgebreid uitgelegd in het pedagogisch beleid van de Verborgen Schat. Dit pedagogisch beleid voldoet aan de vier pedagogische basisdoelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang:

-Emotionele veiligheid
-Persoonlijke competentie
-Sociale competentie
-Overdracht van normen en waarden

Het pedagogisch beleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij deze evaluatie is ons team en de oudercommissie betrokken.
Download Pedagogisch Beleid V5

Beleid veiligheid en gezondheid
Wij werken met een Protocol veiligheid en gezondheid. Met behulp van dit protocol wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid De Verborgen Schat juli 2020V10

Voedingsbeleid
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die onze kindercentra bezoeken een gevarieerd aanbod van gezonde voeding aangeboden krijgen.Wij gaan ervan uit dat kinderen voordat ze naar de opvang komen thuis ontbeten hebben. De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de voeding. Verder volgen we de richtlijnen vanuit het consultatie bureau.
Bij de lunch nemen we rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Zij stimuleren de kinderen, als zij daar aan toe zijn, om zelf te eten of het brood te smeren. Gedurende de dag krijgen de kinderen melk (tijdens de lunch), thee, water en aangelengde diksap of roosvicee te drinken.

Download Hygienecode_kleine instellingen

Ruilen van dagen/extra dagen
Ouders kunnen een verzoek indienen om te ruilen van opvangdag. Het ruilen mag binnen een termijn van twee maanden. Ruilen kan niet met terugwerkende kracht voor in het verleden verzuimde dagen. Ook kunt u een verzoek voor afname van een extra dag of uren indienen.

Dit kunt u op 2 manieren doen:
Via het Ouderportaal
Via het Planningsformulier

Tarieven


Bespaar door ons unieke concept maandelijks tot wel honderden euro's.
Bij ons betaalt u namelijk alleen voor de uren die u afneemt en niet voor het aantal uren dat wij open zijn!

Het uurtarief voor de vaste opvang bedraagt € 8,17 (inclusief voeding, luiers etc.)

Kinderopvangtoeslag
Via www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst aanvragen.
Met deze rekenhulp kunt maakt u een proefberekening.
Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag bekijk de voorwaarden.

Openingstijden

Maandag: 7:00 t/m 18:30
Dinsdag: 7:00 t/m 18:30
Woensdag: 7:00 t/m 18:30
Donderdag: 7:00 t/m 18:30
Vrijdag: 7:00 t/m 18:30

Bekijk hier de openingstijden op en rond de feestdagen

Aangepaste openingstijden:

Nieuwjaarsdag: Gesloten
Goede Vrijdag: Geopend tot 16:30
2de Paasdag: Gesloten
Koningsdag: Gesloten
Hemelvaartsdag: Gesloten
2de Pinksterdag: Gesloten
5 December: Geopend tot 16:30
Kerstavond: Geopend tot 16:30
1ste Kerstdag: Gesloten
2de Kerstdag: Gesloten
Oudejaarsdag: Geopend tot 16:30

Locatie